En dansk/svensk historia om
krig, fruktan och lojalitet

En dansk/svensk historie om
krig, frygt og loyalitet