Om lajvet – svenska

Vision

Snapphaneland är ett lajv om en vanlig by med vanliga människor, och vad som händer dem när kriget kommer och lägger sig i varje aspekt av vardagen. Det är en berättelse om att inte veta vem man kan lita på; om svåra val som kan göra skillnad på liv och död för en själv eller ens kära; om hat och rädsla; om kärlek och sorg. Det är en berättelse om längtan efter frihet – frihet att slippa kriget; frihet att få gå i krig för det man tror på; frihet att skapa sig ett bättre liv. 

Snapphaneland är också ett lajv som bygger på verkliga händelser. Snapphanarnas roll i det Skånska kriget, Edkrävartåget, och de skånska böndernas omöjliga val mellan att sätta Danmark, Sverige eller sig själva först är direkt taget från vår gemensamma historia. Det är dock fortfarande ett lajv och inte ett reenactment-event, vilket innebär att vårt fokus ligger på just berättelserna, och inte på att varenda detalj på lajvet ska vara så historiskt korrekt som möjligt. Vi har valt ut det vi tycker är viktigast och sett till att allt det finns med på den här hemsidan, och du behöver inte läsa in dig på något mer än det som står här och i framtida utskick för att kunna delta på lajvet.’

Innehållsförteckning

Vi vill med Snapphaneland berätta en gemensam dansk-svensk berättelse, och det är viktigt för oss att framhålla att vi inte lägger någon vikt vid nationalistiska värderingar. Snapphaneland är inte menat att framhäva att Danmark eller Sverige varken då eller idag är ett bättre land än det andra, utan snarare menat att ge ett erkännande till alla de människor som under flera århundraden drabbades av kriget oss emellan – just för att vi har varit grannar, syskonfolk och mycket lika varandra.

Din upplevelse på Snapphaneland kommer antagligen innehålla de flesta av följande saker:

 • En osäkerhet gällande vem ens roll kan lita på, även bland nära vänner och familj

 • Fokus på relationer och relationsspel

 • En by byggd för lajvande utan kontakt med civilisationen

 • Gemensamma workshops och säkerhetsmekanismer

 • Att smuggla mat, personer eller vapen, eller förhindrande av det

 • Hur kriget drabbar den vanliga människan

 • Scener som innehåller olika typer av fejkat våld, eller bevittnande av det

 • Scener som innehåller olika typer av sexuella övertoner eller övertoner av sexuellt våld, eller bevittnande av det

 • Eventuellt strider med gevär och armborst i skogen

 • Eventuellt brist på trygg sovplats och mat

 • En historia vi berättar tillsammans

 • En efterfest i skogen i svensk sommarnatt

 • Lite språkförvirring 🙂

Din upplevelse på Snapphaneland kommer inte innehålla följande saker:

 • Jättemånga krut- och/eller bofferstrider

 • En tävlan mellan svenska och danska deltagare om vem som “vinner kriget”

 • Att alltid vara perfekt historiskt korrekt

 • Så mycket språkförvirring att du inte kan lajva!